Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky elektronické prodejny  VODEP.CZ

zákazník svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:
Provozovatel: Miroslav Kubaczka , ul. Úvoz 13 , 737 01 Český Těšín
IČ: 12110221  DIČ: CZ6912195125

Vyřizování objednávek, komunikace se zákazníky a dodavateli a zastoupení na soutěžích:

Miroslav Kubaczka , ul. Úvoz 13 , 737 01 Český Těšín
info@vodep.cz
608 409 427

Územní a právní platnost
Nákupy v tomto obchodě lze realizovat pro území České republiky nebo po individuální domluvě do zahraničí (e-mail), výhradně jejímiž zákony se obchody zde realizované řídí (zejména §52-57 občanského zákoníku).

Práva a povinnosti prodávajícího 
Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží v dohodnutém termínu na adresu kupujícího. Objednávku může prodávající odmítnout, pokud kupující opakovaně odmítá odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na jiném plnění. 

Práva a povinnosti kupujícího 
Kupující je povinen uvést platnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Objednávka, uzavření smlouvy 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží.

Zrušení objednávky 
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných závažných okolností. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník vždy neprodleně vyrozuměn.

Poštovné, dopravní služby (způsob dodání zboží)
Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, nebo je možný osobní odběr. Zboží je možné zaslat na dobírku . Poštovné závisí na hmotnosti a objemu zásilky. Plné poštovné je vidět při potvrzování objednávky, dále se poštovné nemění. Více informací v platbě dole.

Termín dodání

Zboží zasíláme do 2 pracovních dnů v případě časové nedostupnosti je možný jeden den zpoždění. U dodávek až na dodanou adresu je potřeba vždy uvést do objednávky kontaktní telefonní číslo. Nepřijme-li objednatel objednanou zásilku, způsobí tím škodu, která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

Ceny, slevy
Všechny ceny jsou uváděny s DPH. K objednávce do 1000 kč a platby bankovním převodem a u všech plateb dobírkou se vždy připočítává poštovné . Při platbě bankovním převodem nad 1000 kč je poštovné zdarma.


Záruka a reklamace 
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Zákazník je povinen předat zboží prodávajícímu v originálním balení, s originálním dokladem o koupi (daňový doklad) a je povinen uvést také důvod reklamace. Pokud není u výrobku dodán záruční list s vyznačenou záruční dobou, činí tato doba 24 měsíců, není-li na daňovém dokladu vyznačena delší. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná datem uvedeným na daňovém dokladu. Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny normálním opotřebením, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem, mechanických poškozením třetí osobou nebo byl-li výrobek používám, nebo ošetřován v rozporu s návodem na použití a údržbu. 


Vrácení zboží 
Zboží je možno vrátit do 30-ti dnů od obdržení, v původním neporušeném obalu (je-li to možné), nepoškozené a ve 100% funkčním stavu s originálním dokladem o koupi. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. 

Právní rámec
Provozovatelé elektronického obchodu VODEP.CZ neodpovídají za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací uveřejněných na těchto stránkách. Tyto jsou poskytovány s nejlepším vědomím provozovatelů, kteří nenesou odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatelé rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu způsobenou virem při stahování dat z těchto stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo informace zde uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů
Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Závěrečná ustanovení 
Tyto obchodní podmínky internetového obchodu nabývají účinnosti 15.9. 2013 Provozovatel si vyhrazuje právo změny.

V Českém Těšíně 15.9. 2013

Miroslav Kubaczka